תוכניות עבודה - צמחי נוי 
שם החוקר  נושא 
זיוה גלעד / רינה קמנצקי פיתוח פרוטוקול וטכנולוגיות לייצור מוצר חדש ליצוא: עציץ פורח של צמחים עשבוניים רב-שנתיים מיחידות ריבוי חשופות שורש
זיוה גלעד / פיני שניר / גדעון לוריא פיתוח גאופיטים לריבוי ופריחה - שום מהבר למסחרי, פרח אננס- פרח קטוף,
צמח עציץ
איריס ידידה / זיוה גלעד
תכנית אינטגרטיבית
קאלה צבעונית  מוצר ישן - חדש לפרח קטיף ולעיצוץ
מעלה
 
 
 

 

 
תוכניות עבודה - ירקות

  
שם החוקר נושא
אפרים ציפלביץ / דויד סילברמן
מעקב רב שנתי אחר גידול  פלפל בתעלות הזנה
מעקב  רב שנתי אחר גידול פלפל בקרקע מקומית ללא עיבוד בין העונות.
אפרים ציפלביץ / אביתר איתיאל
בחינת אפשרות גידול בטכניקת נש"מ והעשרה בחמצן של בית השורשים
 דויד סילברמן
פלפל – השאת יבול ע"י שפור חנטה בתנאי בקעת הירדן
דויד סילברמן / זיוה גלעד
בחינת זני פלפל בבקעת הירדן – בית רשת, מנהרות עבירות, שתילות מאוחרות
אלי פליק/אפרים ציפלביץ
פלפל - השפעת מימשק הגידול על חיי מדף.
זיוה גלעד
הדגמת מוצרי וזני  עגבניות
זיוה גלעד
חציל - מבחן זני חממה בעונת החורףבחינת זני
אפרים ציפלביץ/אורי אדלר חציל - בחינת גידול בתעלות הזנה
 
 
תבלינים ירוקים
 
מוראד גאנם/שמעון ביטון התמודדות עם כנימת עש טבק בבזיל
דודי קניגסבוך השפעת רמת דישון על השחמת אמירים בבזיל לאחר קטיף.
 
דויד סילברמן/אורי ירמיהו/אפרים ציפלביץ   פיתוח אגרוטכניקה להפחתת ריכוזי חנקות ברוקולה והתאמתם לתקני היצוא 
  
 
 
 
תוכניות עבודה - מטעים
גפן
 
שם החוקר נושא
סריג פנחס בחינת זני ומכלואי גפן בתנאי בקעת הירדן
סריג פנחס שיפור התעוררות בזן  SBS
אפרים ציפלביץ בחינת האפשרות לתיקון מחסורים ביסודות הזנה ע"י ריסוסי עלווה בזן ארלי סויט.
אפרים ציפלביץ בחינת השקיה בכרם מהזן ארלי סויט בבקעת הירדן בתנאי יבול מופחת

תמר
   
אפרים ציפלביץ מעקב רב שנתי על השפעת השקיה ממקורות מים שונים על יבול – כמות ואיכות בזן מג'הול
פנחס  סריג  השפעת טיפולים בגימיק על קצב גידול ואיכות הפרי.
פנחס סריג שיפור טכניקת ייבוש התמרים לאחר גדיד
 
מוצרים חדשים במטע בבקעת הירדן
פנחס  סריג  / דורון הולנד רימון –  בחינת זני רימון בבקעת הירדן-  השקיה במים מושבים ומים שפירים.
פנחס  סריג / חיים אורן  ארגן  -  גידול חדש בבקעת הירדן
פנחס סריג /אפרים ציפלביץ
מנגו -  - זנים חדשים בתנאי בקעת הירדן
מעלה  

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
קרן קיימת לישראל הסוכנות היהודית לארץ ישראל משרד החקלאות ופיתוח הכפר מועצת הפרחים מנהל המחקר החקלאי - מכון וולקני מועצת מגילות ים המלח מועצה בקעת הירדן
 
תוכנת אקרובט
תוכנת אקרובט

מחקר ופיתוח בקעת הירדן - תחנת ניסיונות "צבי"   |   ד"נ  בקעת הירדן  מיקוד 91906   |  מפת האתר
טל: 290 / 02-9941103;  02-9941103 | פקס: 02-9942958  |  נתוני מזג אויר: 02-9941289   
  
עיצוב וצילום האתר: פני אלימלך - 050-7755878 
 
לייבסיטי - בניית אתרים