2012 - 2013
 2011 - 2012
 2011 - 2010
 2010 - 2009
 2009 - 2008
 2008 - 2007
 2007 - 2006
 2006 - 2005
 2005 - 2004
 2004 - 2003

מספר עמודים: 2
הקודם    1  2 

2012 - 2013
דו"ח מחקרים 2012-2013
פלפל
מבחן זני פלפל  בבית רשת בקעת הירדן , עונה 2012/13
• מבחן זני פלפל בבתי צמיחה בקעת הירדן עונה 2012/2013
• בחינת השפעת סוג תשתית הגידול ומקדמי ההשקיה על היבול והאיכות של פלפל בבקעת הירדן עונה    2012/13  (עונה שלישית)
 פלפל – בחינת התאמת מצעים לגידול בתעלות הזנה.
• השפעת מצע הגידול על  תכולת יסודות בפרי הפלפל
• גידול פלפל בבקעת הירדן
1. בחינת גידול בנש"מ (נפח שורשים מתוחם) לעומת גידול ע"ג קרקע מקומית
2. בחינת השפעת העשרת בית השורשים באויר
• אופטימיזציה של גידול פלפל בבקעת הירדן ע"י שיפור חנטה בתנאים של עומס חום עונה 2012/13 (דוח שנה שנייה)
 
חציל
  מבחן זני חציל חממה בבקעת הירדן
קישוא
  בחינת גידול קישואים בהדליה בבית צמיחה בבקעת הירדן חורף 2012/13
עגבניות
  מבחן זני עגבניות בתי צמיחה מטיפוסים שונים בבקעת הירדן 2012-13

 

Up

2011 - 2012
דו"ח מחקרים 2011-2012
פלפל
• מבחן זני פלפל  בבית רשת בקעת הירדן , עונה 2011/12
• מבחן זני פלפל  במנהרות עבירות בקעת הירדן , עונה 2011/12
• אופטימיזציה של גידול פלפל בבקעת הירדן ע"י שיפור חנטה בתנאים של עומס חום
• פלפל - בחינת שיטות חלופיות לגידול בקרקעות שוליות ולצמצום עיבודי הקרקע בין העונות
• בחינת האפשרות לחיסכון במים בגידול פלפל בנש"מ (נפח שורשים מתוחם)
  לעומת גידול ע"ג קרקע  מקומית בבקעת הירדן.  דו"ח שנה שלישית
השפעת ממשק ההזנה בפלפל אורגאני על היבול והאיכות ועל  פוריות הקרקע
• בחינת טיפולים למניעה והדברת קימחונית בפלפל
 
עגבניות
  עגבניות צ'רי אשכול - השפעת ממשק ההזנה על היבול והאיכות
 

Up

2011 - 2010
דו"ח מחקרים 2010-2011
פלפל
מבחן זני פלפל בבית רשת בבקעת הירדן, עונה 2010/11
מבחן זני פלפל במנהרות עבירות בקעת הירדן, עונה 2010/11
• פלפל בחינת שיטות גידול בתעלות קומפוסט ובקרקעות שוליות בתדירויות השקיה שונות, עונה 2010/11
• בחינת אפשרות גידול פלפל בטכניקת נש"מ (נפח שורשים מתוחים) בבקעת הירדן, כאמצעי לחסכון במים
• השפעת סוג המצע וצורת המארז על היבול והאיכות של פלפל חממה בבקעת הירדן - סיכום מחקר
• השפעת ממשק הזנה בפלפל אורגאני על היבול והאיכות ועל פוריות הקרקע
עגבניות
• השפעת ממשק ההזנה אורגאני/קונבנציונאלי על היבול והאיכות.עונה 2010/2011

Up

2010 - 2009
דו"ח מחקרים 2009-2010
פלפל
מבחן זני פלפל בבית רשת, בקעת הירדן עונה 2009/10
מבחן זני פלפל במנהרות, בקעת הירדן, עונה 2009/10
השפעת רמת וסוג החומר האורגאני על היבול והאיכות של פלפל אורגאני – דו"ח 2009/10
השפעת גיל המארז, המצע וסוג המצע על יבול פלפל בחממה בבקעת הירדן
•  בחינת אפשרות גידול פלפל בטכניקת נש"מ
בחינת שיטות למניעה והדברה של מחלת הקימחונית בפלפל
עגבניות צ'רי
השפעת ממשק ההזנה על היבול והאיכות

Up

2009 - 2008
דו"ח מחקרים 2008-2009
•  השפעת מועד שתילה וגודל שתיל על פוטינציאל היבול ומועד קטיף בצ'רי אשכולות
•  השפעת רמת וסוג החומר האורגני על היבול והאיכות של פלפל אורגאני דו"ח 2008/09
•  מבחן זני פלפל בבית רשת - עונת 2008/09
•  בקעת הירדן - מבחן זני פלפל - מנהרות 2008/09
•  פיתוח מערך אינטגרטיבי להתמודדות עם מחלות ומזיקים בפלפל אורגני מיזם חוס"ן - בפלפל אורגני

Up

2008 - 2007
דו"ח מחקרים 2007-2008
•  בחינת השפעת הצללה ע"י רשתות צבעוניות במבנים לגידול פלפל
•  השפעת ממשק ההזנה בפלפל אורגני על היבול ואיכותו ועל פוריות הקרקע סיכום עונה
•  השפעת סוג המצע וצורת המארז על היבול והאיכות של פלפל חממה בבקעת הירדן
•  בקעת הירדן - מבחן זני פלפל - עונה 2007/2008 
•  פיתוח מערך אינטגרטיבי להתמודדות עם מחלות ומזיקים בפלפל אורגני מיזם חוס"ן - בפלפל אורגני

Up

2007 - 2006
דו"ח מחקרים 2006-2007
 •  בחינת השפעת השימוש בדשן שחרור איטי ביחס לשימוש בדשן מסחרי, על היבול והאיכות של פלפל הגדל בבית רשת בבקעת הירדן
 •  השפעת סוג המצע וצורת המארז על היבול והאיכות של פלפל חממה בבקעת הירדן
 •  בקעת הירדן - מבחן זני פלפל - עונת 2006/07
 •  מיזם חוסן - פלפל, דו"ח לעונת מחקר 2006/07
 •  מצגת סיכום עונת פלפל 2006/07
•  מבדקי איכות לזנים - בקעת הירדן 2007
•  מבחן זני עגבניות צ'רי - שטח פתוח בקעת הירדן עונה 2006/2007

Up

2006 - 2005
דו"ח מחקרים 2005-2006
•  חצילים - שיפור חנטה בגידול בבית צמיחה בקעת הירדן - עונה 2005/06
•  מבחן זני פלפל בבקעת הירדן - עונה 2005/06
•  צ'רי בודדות - מבחן זנים בבית צמיחה בבקעת הירדן חורף 2005/06
•  מבחן זני עגבניות צ'רי - שטח פתוח בקעת הירדן עונה 2005/06

Up

2005 - 2004
דו"ח מחקרים 2004-2005 
•  פלפל - מבחן זנים בתנאי בקעת הירדן (חורף 2004-05)
•  צ'רי בודדות - מבחן זנים בבית צמיחה בבקעת הירדן חורף 2004/05
•  חצילים - השוואת חומרים לשיפור חנטה בבית צמיחה

Up

2004 - 2003
דו"ח מחקרים 2003-2004 
•  חצילים - השוואת חומרים לשיפור חניטה בבית צמיחה
•  פלפל - מבחן זנים בתנאי בקעת הירדן
 

Up