ספריית המו"פ
 
ספריית מו
** דוחות אלו הינם סיכומי ניסויים ואינם מהווים המלצות לחקלאים **

דו"ח מחקרים לשנים:
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004

 

דו"ח מחקרים 2010-2011
פלפל
מבחן זני פלפל בבית רשת בבקעת הירדן, עונה 2010/11
מבחן זני פלפל במנהרות עבירות בקעת הירדן, עונה 2010/11
• פלפל בחינת שיטות גידול בתעלות קומפוסט ובקרקעות שוליות בתדירויות השקיה שונות, עונה 2010/11
• בחינת אפשרות גידול פלפל בטכניקת נש"מ (נפח שורשים מתוחים) בבקעת הירדן, כאמצעי לחסכון במים
• השפעת סוג המצע וצורת המארז על היבול והאיכות של פלפל חממה בבקעת הירדן - סיכום מחקר
• השפעת ממשק הזנה בפלפל אורגאני על היבול והאיכות ועל פוריות הקרקע
עגבניות
• השפעת ממשק ההזנה אורגאני/קונבנציונאלי על היבול והאיכות.עונה 2010/2011
למעלה

 דו"ח מחקרים 2009-2010
פלפל
מבחן זני פלפל בבית רשת, בקעת הירדן עונה 2009/10
מבחן זני פלפל במנהרות, בקעת הירדן, עונה 2009/10
השפעת רמת וסוג החומר האורגאני על היבול והאיכות של פלפל אורגאני – דו"ח 2009/10
השפעת גיל המארז, המצע וסוג המצע על יבול פלפל בחממה בבקעת הירדן
•  בחינת אפשרות גידול פלפל בטכניקת נש"מ
בחינת שיטות למניעה והדברה של מחלת הקימחונית בפלפל
עגבניות צ'רי
השפעת ממשק ההזנה על היבול והאיכות
למעלה

 

דו"ח מחקרים 2008-2009
•  השפעת מועד שתילה וגודל שתיל על פוטינציאל היבול ומועד קטיף בצ'רי אשכולות
•  השפעת רמת וסוג החומר האורגני על היבול והאיכות של פלפל אורגאני דו"ח 2008/09
•  מבחן זני פלפל בבית רשת - עונת 2008/09
•  בקעת הירדן - מבחן זני פלפל - מנהרות 2008/09
•  פיתוח מערך אינטגרטיבי להתמודדות עם מחלות ומזיקים בפלפל אורגני מיזם חוס"ן - בפלפל אורגני
למעלהדו"ח מחקרים 2007-2008
•  בחינת השפעת הצללה ע"י רשתות צבעוניות במבנים לגידול פלפל
•  השפעת ממשק ההזנה בפלפל אורגני על היבול ואיכותו ועל פוריות הקרקע סיכום עונה
•  השפעת סוג המצע וצורת המארז על היבול והאיכות של פלפל חממה בבקעת הירדן
•  בקעת הירדן - מבחן זני פלפל - עונה 2007/2008 
•  פיתוח מערך אינטגרטיבי להתמודדות עם מחלות ומזיקים בפלפל אורגני מיזם חוס"ן - בפלפל אורגני
למעלהדו"ח מחקרים 2006-2007
 •  בחינת השפעת השימוש בדשן שחרור איטי ביחס לשימוש בדשן מסחרי, על היבול והאיכות של פלפל הגדל בבית רשת בבקעת הירדן
 •  השפעת סוג המצע וצורת המארז על היבול והאיכות של פלפל חממה בבקעת הירדן
 •  בקעת הירדן - מבחן זני פלפל - עונת 2006/07
 •  מיזם חוסן - פלפל, דו"ח לעונת מחקר 2006/07
 •  מצגת סיכום עונת פלפל 2006/07
•  מבדקי איכות לזנים - בקעת הירדן 2007
•  מבחן זני עגבניות צ'רי - שטח פתוח בקעת הירדן עונה 2006/2007
למעלה 
 דו"ח מחקרים 2005-2006
•  חצילים - שיפור חנטה בגידול בבית צמיחה בקעת הירדן - עונה 2005/06
•  מבחן זני פלפל בבקעת הירדן - עונה 2005/06
•  צ'רי בודדות - מבחן זנים בבית צמיחה בבקעת הירדן חורף 2005/06
•  מבחן זני עגבניות צ'רי - שטח פתוח בקעת הירדן עונה 2005/06
למעלה 

דו"ח מחקרים 2004-2005 
•  פלפל - מבחן זנים בתנאי בקעת הירדן (חורף 2004-05)
•  צ'רי בודדות - מבחן זנים בבית צמיחה בבקעת הירדן חורף 2004/05
•  חצילים - השוואת חומרים לשיפור חנטה בבית צמיחה
למעלה 

דו"ח מחקרים 2003-2004 
•  חצילים - השוואת חומרים לשיפור חניטה בבית צמיחה
•  פלפל - מבחן זנים בתנאי בקעת הירדן
למעלה  
קרן קיימת לישראל הסוכנות היהודית לארץ ישראל משרד החקלאות ופיתוח הכפר מועצת הפרחים מנהל המחקר החקלאי - מכון וולקני מועצת מגילות ים המלח מועצה בקעת הירדן
 
תוכנת אקרובט
תוכנת אקרובט

מחקר ופיתוח בקעת הירדן - תחנת ניסיונות "צבי"   |   ד"נ  בקעת הירדן  מיקוד 91906   |  מפת האתר
טל: 290 / 02-9941103;  02-9941103 | פקס: 02-9942958  |  נתוני מזג אויר: 02-9941289   
  
עיצוב וצילום האתר: פני אלימלך - 050-7755878 
 
לייבסיטי - בניית אתרים