2017 - 2018
 2016 - 2017
 2016 - 2017
 2015 - 2016
 2014 - 2015
 2013 - 2014
 2012 - 2013
 2012 - 2011
 2011 - 2010
 2016 - 2017

מספר עמודים: 2
 1  2    הבא   

2017 - 2018
 

Up

2016 - 2017
דו"ח מחקרים 2016 - 2017  

* סריקת קוטלי עשבים המתאימים להרביגציה בגידולי תבלין
* בחינת אוורור כאמצעי אגרוטכני להפחתת נגיעות כשותית בבזיל 

Up

2016 - 2017
 
מחקרים 2015 - 2016   
 
תבלינים
*  פיתוח ממשק דישון להפחתת ריכוז החנקות ברוקולה משווקת
*  פיתוח ממשק כולל להדברת כשותית בריחן ממשק הזנה להפחתת רגישות הצמחים למחלה
*  בחינת אוורור כאמצעי אגרוטכני להפחתת נגיעות כשותית בבזיל
*  סריקת קוטלי עשבים המתאימים להרביגציה בגידולי תבלין
 
 
 
מחקרים 2015 - 2016   
 
תבלינים
*  פיתוח ממשק דישון להפחתת ריכוז החנקות ברוקולה משווקת
*  פיתוח ממשק כולל להדברת כשותית בריחן ממשק הזנה להפחתת רגישות הצמחים למחלה
*  בחינת אוורור כאמצעי אגרוטכני להפחתת נגיעות כשותית בבזיל
*  סריקת קוטלי עשבים המתאימים להרביגציה בגידולי תבלין
 
 
 

Up

2015 - 2016
מחקרים 2015 - 2016   
 
תבלינים
*  פיתוח ממשק דישון להפחתת ריכוז החנקות ברוקולה משווקת
*  פיתוח ממשק כולל להדברת כשותית בריחן ממשק הזנה להפחתת רגישות הצמחים למחלה
*  בחינת אוורור כאמצעי אגרוטכני להפחתת נגיעות כשותית בבזיל
*  סריקת קוטלי עשבים המתאימים להרביגציה בגידולי תבלין
 
 
 


Up

2014 - 2015
 

Up

2013 - 2014
 

Up

2012 - 2013
דו"ח מחקרים 2013-2012
  התמודדות עם כנימת עש הטבק בבזיל סיכום ניסוי אביב-קיץ 2013 במו"פ בקעת הירדן
  מניעת השחמה וריקבון אמירים של בזיל

Up

2012 - 2011
דו"ח מחקרים 2011-2012
• התמודדות עם כנימת עש הטבק בבזיל דו"ח ניסויים שבוצעו במו"פ בקעת הירדן 2012
• בחינה ופיתוח של שיטות לקטילה ולהסרה של מזיקים מצמחי תבלין לאחר האסיף
  דו"ח פעילות משותפת עם מו"פ בקעת הירדן (2012)
 


Up

2011 - 2010
דו"ח מחקרים 2010-2011
פיתוח ממשק לצמצום מנת המים וייעול ההשקיה במנטה ליצוא בתנאי בקעת הירדן
השפעת ממשק דישון ומשך הפסקת השקיה לקראת קציר על יבול, איכות וחיי מדף של מנטה ליצוא
השפעת דישון וריסוס בפונגיציד על תחלואת בזיל ניסוי תחנת צבי 2010-2011
 

Up

2016 - 2017
123
Up