2019 - 2018
 2017 - 2018
 2012 - 2013
 2011 - 2012
 2010 - 2009
 2009 - 2008
 2007 - 2006
 2006 - 2005
 2005 - 2004
 2004 - 2003

מספר עמודים: 2
 1  2    הבא   

2019 - 2018
דו"ח מחקרים 2019-2018   
* פיתוח גידולי נוי חדשים ממוצא טרופי לריבוי, עציצים פורחים ופרח קטוף 2018 

Up

2017 - 2018

דו"ח מחקרים 2018-2017   
* פיתוח גידולי נוי חדשים ממוצא טרופי לריבוי, עציצים פורחים ופרח קטוף
 

Up

2012 - 2013
 

Up

2011 - 2012

 

דו"ח מחקרים 2011-2012  
 •  פיתוח פרוטוקול וטכנולוגיות לייצור מוצר חדש ליצוא: עציץ פורח של צמחים עשבוניים רב-שנתיים
    מיחידות ריבוי חשופות שורש 

 • פיתוח טכנולוגיות לייצור חומר ריבוי של צמחי נוי שום אשרסון (Allium aschersonianum) ושום שחור (Allium nigrum) למטרות יצוא

Up

2010 - 2009
דו"ח מחקרים 2009-2010  
 • פיתוח חומר ריבוי של צמחים עשבוניים רב-שנתיים כמוצר חדש לייצוא
 

Up

2009 - 2008
דו"ח מחקרים 2008-2009  •  אמריליס היפאסטרום - פיתוח גידול לקטיף פרחים - דו"ח מסכם לשנים 2008-2006
Up

2007 - 2006
דו"ח מחקרים 2006-2007
 •  אמריליס היפאסטרום - פיתוח גידול לקטיף פרחים
 •  ייצור עציצי תאנה נושאי פרי - דו"ח לשנת 2007
 •  קאלה צבעונית - ייצור פקעות בתהליך גידול אינטנסיבי עידוד הרובוי ע"י חיתוך פקעות אם, דו"ח מסכם 2005-2007

Up

2006 - 2005
דו"ח מחקרים 2005-2006
•  סוגי פרחים וצמחי נוי  
•  אמריליס היפאסטרום - פיתוח גידול לקטיף פרחים
•  ייצור עציצים נושאי פירות - דו"ח לשנת 2006
•  נוריות - מבחן זנים, חורף 2005/06
•  סייפנים - מבחן זנים, חורף 2005/06
•  קאלה צבעונית - ייצור פקעות בתהליך גידול אינטנסיבי עידוד הריבוי ע"י חיתוך פקעות אם

Up

2005 - 2004
דו"ח מחקרים 2004-2005 
•  אמריליס היפאסטרום - פיתוח גידול לקטיף פרחים
•  קאלה צבעונית - ייצור פקעות בתהליך גידול אינטנסיבי עידוד הריבוי ע"י חיתוך פקעות אם
•  ייצור עציצים נושאי פירות

Up

2004 - 2003
דו"ח מחקרים 2003-2004 
•  אמריליס היפאסטרום - פיתוח גידול לקטיף פרחים
•  ייצור עציצים נושאי פירות - תאנה והיפריקום
•  כרם ענבי מאכל אורגניים בבקעת הירדן - דו"ח לשנת 2004
•  היפריקום - מבחן זנים
•  קאלה צבעונית - ייצור פקעות בתהליך גידול אינטנסיבי עידוד הריבוי ע"י חיתוך פקעות אם

Up