2021-2020
 2020-2019
 2019-2018
 2017 - 2018
 2016 - 2017
 2015 - 2016
 2014 - 2015
 2013 - 2014
 2012 - 2013
 2011 - 2012

מספר עמודים: 2
 1  2    הבא   

2021-2020

דו"ח מחקרים 2020 - 2021   
פלפל
מבחן זני פלפל בבקעת הירדן בבית רשת בעונה 2021 / 2020 
מבחן זני פלפל אביבי בבקעת הירדן, 2021
תאמת מקורות  עמידות כנגד נמטודות יוצרות העפצים במסגרת יתוח ממשק לגידול פלפל חופשי מנזקי נמטודות  
בחינת השפעת אי-עבוד על יעילות חיטויי קרקע בגידול פלפל בבקעת הירדן  
ריסוסי כילאט סידן להתמודדות עם מחלת העובש האפור בפלפל ולהגברת איכות פרי וכושר אחסונו
קביעת מקדמי השקיה בגידול פלפל  במבנים
* פלפל בבקעת הירדן – התאמת פרוטוקול השקיה בחמ-רשת
קביעת מקדמי השקיה בגידול פלפל  במבנים
 I. הגדרת השלב הפיזיולוגי של הצמח להפעלת התאורה להשגת תוצאות מייטביות
 II. בחינת תשתית חדשה של מנורות
* הזנה מותאמת כאמצעי התמודדות עם פולרו-וירוס (Polerovirus) חדש בפלפל 
 

דלעת
* אמצעים להתמודדות עם רקבונות ואיבודי יבול בגידול דלעת טריפולי - פיתוח פרוטוקול להארכת משך  אחסון בטוח וחופשי ממחלות 

חציל 
* מבחן זני חציל פרטנוקרפיים לגידול בחממה בבקעת הירדן  

Up

2020-2019
דו"ח מחקרים 2019 - 2020   
פלפל
מבחן זני פלפל בבקעת הירדן בבית רשת בעונה 2019/20 
מבחן זני פלפל אביבי בבקעת הירדן, 2020
* פלפל בבקעת הירדן – השפעת משטר ההשקיה על קצב הצימוח
* השקיית גידולים מוגנים בתחילת ההתפתחות שלהם תוך שימוש הערכה דינמית
   של האוופוטרנספירציה והשפעתה על היבול 
* בחינת זני פלפל עמידים לנמטודת עפצים על רקע טיפולי חיטויי קרקע
*  שימוש בתאורת לד תוך נופית להעלאת היבול של הפלפל החורפי
 ריסוסי כילאט סידן להתמודדות עם מחלת העובש האפור בפלפל ולהגברת איכות פרי וכושר אחסונו
הזנה מותאמת כאמצעי התמודדות עם פולרו-וירוס  חדש בפלפל (Polerovirus) 
* בחינת שילוב אויבים טבעיים במימשק הדברת מזיקים בגידול פלפל בבקעת הירדן בדגש
  על התמודדות עם תריפס הפרחים המערבי
גידול פלפל במצע קוקוס, כחלופה לחיטוי קרקע, ולהפחתה של נזקים הנגרמים
  על ידי נמטודות, בבקעת הירדן 

דלעת
* דלעות מזן טריפולי - טיפולים לפני ואחרי קטיף לצמצום התמוטטות באחסון

חציל 
 מבחן זני חציל פרטנוקרפיים לגידול בחממה בבקעת הירדן 

Up

2019-2018
דו"ח מחקרים 2018 - 2019   
פלפל
מבחן זני פלפל בבקעת הירדן – שתילת אוגוסט 2018
מבחן זני פלפל אביבי בבקעת הירדן, 2019
חקר הסיבות לתופעת אי-אחידות התפתחות צמחי פלפל בשתילות קיץ בקעת הירדן
השקיית גידולים מוגנים בתחילת ההתפתחות שלהם תוך שימוש בהערכה דינמית של
   האוופוטרנספירציה והשפעתה על היבול
* השפעת ריסוס תכשירי סידן במהלך הגידול על תכולת הסידן בפרי, איכות הפרי,
  נגיעות בבוטריטיס וחיי המדף של פלפל בבקעת הירדן 
תאורת לד תוך-נופית להעלאת היבול של הפלפל החורפי
* בחינת סוגי כיסויי יריעת פוליאתילן להעלאת היבול ושיפור איכות הפלפל
תכולת מתכות כבדות בפרי הפלפל בהשפעת זיבול בקומפוסטים שונים

דלעת
דלעת טריפולי - בחינת טיפולי טרום קטיף ולאחר קטיף על חיי מדף ואחסון ארוך טווח
דלעת טריפוליטאית - חיטוי זרעים כאמצעי לצמצום ריקבונות באחסון ארוך טווח

חציל 
חציל – מבחן זני חורף בשטח פתוח לתעשייה חציל – מבחן זני חציל לבית צמיחה

בצל
בחינת השילוב של קוטלי חרקים ותוספים שונים כאמצעי לשיפור יעילות הדברת תריפס
  בפלפל ובבצל.

Up

2017 - 2018
דו"ח מחקרים 2017 - 2018   
 פלפל
* מבחן זני פלפל אביבי בבקעת הירדן
התמודדות עם  נמטודת העפצים meloidogyne incognita בפלפל בחינת תכשירים
  ליישום במהלך הגידול
מבחן זני פלפל בבקעת הירדן בבית רשת
השפעת רמת הזרחן ביסוד, העשרת השתילים במיקוריזה ומתן דשן זרחני בראש על
  הקליטה וההתבססות של צמחי פלפל 
השפעת ריסוסי סידן במהלך הגידול על איכות הפרי, נגיעות בבוטריטיס וחיי המדף
  של פלפל מבקעת הירדן
* פיתוח אומדני תצרוכת מים ומדדי השקיה מבוססים על נוסחת פנמן-מונטית,
  לגידול פלפל בבתי רשת וחממות

דלעת
בחינת טיפולי טרום קטיף ולאחר קטיף על חיי מדף ואחסון ארוך טווח של דלעות טריפוליטאיות

Up

2016 - 2017
דו"ח מחקרים 2016 - 2017   
 פלפל
* השפעת זרחן ביסוד ובראש על קליטת שתילי פלפל והתבססותם
מבחן זני פלפל אביבי בבקעת הירדן, 2017
מבחן זני פלפל בבקעת הירדן בבית רשת בעונת 17/2016
פיתוח אומדני תצרוכת מים ומדדי השקיה, מבוססים על נוסחת פנמן-מונטית, לגידול פלפל בבתי רשת וחממות
* שימוש בתאורה תוך-נופית interlighting-LED בגידול פלפל חורפי – פוטנציאל ליבול ואיכות
  (דו"ח מסכם 2017(

 חציל
בחינת כנות בגידול חציל פרטנוקרפי בחורף בבתי צמיחה בבקעת הירדן 17/2016
השפעת עומד השתילה על פוטנציאל היבול של חציל פרטנוקרפי מורכב בגידול חורפי בבקעת הירדן, עונה 17/20

Up

2015 - 2016
דו"ח מחקרים 2015 - 2016   
 פלפל
* דוח זנים בית רשת 
*  מבחן זני פלפל אביבי בבקעת הירדן  - עונה 2016
* הדברת נמטודת העפצים Meloidogyne incognita בפלפל בעזרת תכשירים
  לחיטוי קרקע ונמטוצידים
* פיתוח אומדני תצרוכת מים ומדדי השקיה, מבוססים על נוסחת פנמן-מונטית,
  לגידול פלפל בבתי רשת וחממות
* בחינת תוספים ביולוגיים מעודדי צמיחה בעת עקה בגידול פלפל
* גידול פלפל בתעלות הזנה מעקב רב שנתי

 חציל
* בחינת כנות בגידול חציל פרטנוקרפי בחורף בבתי צמיחה בבקעת הירדן עונה 2015/16
בחינת עומדים של חציל פרטנוקרפי בחורף בבתי צמיחה בבקעת הירדן 2015/16
 

Up

2014 - 2015
דו"ח מחקרים 2014 - 2015
פלפל
* מבחן זני פלפל בבקעת הירדן בבית רשת   - עונה 2014/15
* מבחן זני פלפל בבקעת הירדן במנהרה עבירה (שתילת סוף אוגוסט) - עונה 2014/15
מבחן זני פלפל אביבי בבקעת הירדן עונת 2015
* מעקב אחר אגרוטכניקה משמרת בגידול פלפל בבקעת הירדן - הימנעות מעיבודים 2014/15
* גידול פלפל בתעלות הזנה בבקעת הירדן - מעקב רב-שנתי דוח 2015-2014
הדברת נמטודת העפצים Meloidogyne incognita בפלפל בעזרת תכשירים לחיטוי
  קרקע ונמטוצידים
חציל
* בחינת חומרי הזנה חדשים בירקות חציל - בחינת האפשרות לשיפור יבול ואיכות
  ע"י הזנה עלוותית  
* בחינת עומדים של חציל פרטנוקרפי בחורף בבתי צמיחה בבקעת הירדן 2014/15
* מבחן זני חציל פרטנוקרפי לגידול חורף בבתי צמיחה בבקעת הירדן 2015/14
 

 

Up

2013 - 2014
דו"ח מחקרים 2014 - 2013
פלפל
• מבחן זני פלפל בבקעת הירדן,  בבית רשת – עונה 2013/14
• מבחן זני פלפל סתוויי בבקעת הירדן במנהרה עבירה – עונה 2013/14
• מבחן זני פלפל, שתילות מאוחרות בבקעת הירדן - עונה 2013/14
 אופטימיזציה של גידול פלפל בבקעת הירדן ע"י שיפור חנטה בתנאים של עומס חום 2013/14
  (שנה שלישית)
• הדברת נמטודת העפצים Meloidogyne incognita בפלפל בעזרת תכשירים
  לחיטוי קרקע ונמטוצידים
• מעקב אחר אגרוטכניקה משמרת בגידול פלפל בבקעת הירדן הימנעות מעיבודים
  (סיכום עונה רביעית)
חציל
• מבחן זני חציל פרטנוקרפי בבקעת הירדן- גידול חורף בבית צמיחה
• בחינת אגרוטכניקה  להארכת עונת הגידול של  חציל פרטנוקרפי בבקעת הירדן 
  סיכום תצפיות במו"פ בקעת הירדן 2013-14
קישוא
• בחינת גידול קישואים מודלה בבית צמיחה בבקעת הירדן  -  חורף 2013/14
 

Up

2012 - 2013
דו"ח מחקרים 2012-2013
פלפל
מבחן זני פלפל  בבית רשת בקעת הירדן , עונה 2012/13
• מבחן זני פלפל בבתי צמיחה בקעת הירדן עונה 2012/2013
• בחינת השפעת סוג תשתית הגידול ומקדמי ההשקיה על היבול והאיכות של פלפל בבקעת הירדן עונה    2012/13  (עונה שלישית)
 פלפל – בחינת התאמת מצעים לגידול בתעלות הזנה.
• השפעת מצע הגידול על  תכולת יסודות בפרי הפלפל
• גידול פלפל בבקעת הירדן
1. בחינת גידול בנש"מ (נפח שורשים מתוחם) לעומת גידול ע"ג קרקע מקומית
2. בחינת השפעת העשרת בית השורשים באויר
• אופטימיזציה של גידול פלפל בבקעת הירדן ע"י שיפור חנטה בתנאים של עומס חום עונה 2012/13 (דוח שנה שנייה)
 
חציל
  מבחן זני חציל חממה בבקעת הירדן
קישוא
  בחינת גידול קישואים בהדליה בבית צמיחה בבקעת הירדן חורף 2012/13
עגבניות
  מבחן זני עגבניות בתי צמיחה מטיפוסים שונים בבקעת הירדן 2012-13

 

Up

2011 - 2012
דו"ח מחקרים 2011-2012
פלפל
• מבחן זני פלפל  בבית רשת בקעת הירדן , עונה 2011/12
• מבחן זני פלפל  במנהרות עבירות בקעת הירדן , עונה 2011/12
• אופטימיזציה של גידול פלפל בבקעת הירדן ע"י שיפור חנטה בתנאים של עומס חום
• פלפל - בחינת שיטות חלופיות לגידול בקרקעות שוליות ולצמצום עיבודי הקרקע בין העונות
• בחינת האפשרות לחיסכון במים בגידול פלפל בנש"מ (נפח שורשים מתוחם)
  לעומת גידול ע"ג קרקע  מקומית בבקעת הירדן.  דו"ח שנה שלישית
השפעת ממשק ההזנה בפלפל אורגאני על היבול והאיכות ועל  פוריות הקרקע
• בחינת טיפולים למניעה והדברת קימחונית בפלפל
 
עגבניות
  עגבניות צ'רי אשכול - השפעת ממשק ההזנה על היבול והאיכות
 

Up